• Công văn :3259/TCT-CS V/v khiếu nại quyết định hành chính

  Công văn :3259/TCT-CS V/v khiếu nại quyết định hành chính

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/TVTL-CV ngày 8/8/2013 của Công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Hà Tây (sau đây gọi tắt là Công ty) về việc xem xét Quyết định số 29436/QĐ-CT-TTr1 ngày 31/7/2013 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn :3231/TCT-KK :V/v khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng tài sản

  Công văn :3231/TCT-KK :V/v khai, nộp thuế đối với chuyển nhượng tài sản

  Kính gửi: Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 199/CV đề ngày 02/4/2013 của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn đề nghị hướng dẫn về việc khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản tại địa bàn khác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Nghị định CP "QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN"

  Nghị định CP "QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN"

  Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

  Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền,

 • Thủ tục Hải quan đối với máy móc tạm nhập tái xuất

  Thủ tục Hải quan đối với máy móc tạm nhập tái xuất

  Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến trường hợp doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp 1) có hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập - tái xuất, nay không còn nhu cầu thuê mượn và đề nghị tái xuất cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác nước ngoài ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam khác (doanh nghiệp 2) để tiếp tục cho thuê mượn để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối tác nước ngoài chỉ định cho doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp 1) giao hàng tại Việt Nam cho doanh nghiệp 2. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như vẫn đảm bảo công tác quản lý, giám sát và chính sách thuế của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

 • Công văn " 3126/TCT-TNCN Tính thuế TNCN cho người chưa được cấp MST"

  Công văn " 3126/TCT-TNCN Tính thuế TNCN cho người chưa được cấp MST"