• DV Thay đổi nội dung Đăng ký DN của Công ty, HKD, Hợp tác xã

    DV Thay đổi nội dung Đăng ký DN của Công ty, HKD, Hợp tác xã

    1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là gì ?

    Thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp muốn thay đổi một hoặc nhiều nội dung được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh….