• Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài năm 2024

  Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài năm 2024

  Để huy động vốn cho các nhà đầu tư tại Việt Nam thì các nhà đầu tư có thể sử dụng các nguồn vốn từ các Công ty mẹ, Quỹ đầu tư nước ngoài cho các công ty đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Và để đăng ký khoản vay cho năm 2024 thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để đăng ký khoản vay nước ngoài là toàn bộ các giấy tờ pháp lý mà doanh nghiệp cần chuẩn bị để đăng ký khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng nhà nước.

 • Cách xác định giao dịch liên kết trong kê khai thuế

  Cách xác định giao dịch liên kết trong kê khai thuế

  Khi nào được xác định là giao dịch liên kết ?

  Theo Điều 5, Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thì các bên có quan hệ liên kết là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp sau:

  Trường hợp thứ nhất, một bên tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia.

  Trường hợp thứ hai, các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

 • Chi phí hợp lý đối với hàng hóa không có hóa đơn đầu vào

  Chi phí hợp lý đối với hàng hóa không có hóa đơn đầu vào

  Cách xử lý chi phí không có hóa đơn như: Chi mua hàng hóa của người dân, thuê tài sản, dịch vụ vận chuyển, chi phí nhân công thuê ngoài, chi phí thuê nhà của cá nhân,... Với những khoản chi đó, doanh nghiệp cần đưa vào chi phí hợp lý trước khi tính thuế TNDN thì cần có hồ sơ như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu các nội dung sau đây nhé:

   

 • 9 kinh nghiệm kê khai thuế GTGT khi có sai sót

  9 kinh nghiệm kê khai thuế GTGT khi có sai sót

  Với quan điểm sai kỳ ở kỳ nào thì quay về kỳ đó khai bổ sung và đừng quan tâm tới chỉ tiêu 22 chỉ tiêu 42. Tất cả đã được điều chỉnh, và hướng dẫn chi tiết như dưới đây: 

 • 7 nguyên tắc cần lưu ý khi nộp tạm Báo cáo tài chính năm

  7 nguyên tắc cần lưu ý khi nộp tạm Báo cáo tài chính năm

  1, Tài khoản doanh thu 511, phải cộng hết từ các tờ khai các tháng hoặc các quý

  2,

  .

  .

  7, Tài khoản 411 – Vốn điều lệ, phải bằng số vốn thể hiện trong Giấy phép đăng ký kinh doanh.