• DV xin Giấy phép ngành nghề có điều kiện

    DV xin Giấy phép ngành nghề có điều kiện

    Đối tượng:

    Các Công ty, doanh nghiệp đã được thành lập nhưng phải làm thủ tục xin giấy phép con (giấy phép kinh doanh ngành nghề có điều kiện) như: giấy phép quảng cáo, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép kinh doanh rượu bia, giấy phép kinh doanh vận tải, các loại ISO,kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, kinh doanh xây dựng, khám chữa bệnh (phòng khám đa khoa, chuyên khoa), kinh doanh giáo dục (tư vấn du học, dạy ngoại ngữ…), hoat động trên mạng xã hội, website online nói chung, quảng cáo và các vấn đề liên quan thương hiệu, nhãn hiệu, ISO các loại (ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001…), cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam,…