Ngày 31/01/2024 do sự cố kỹ thuật, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có hiện tượng quá tải dẫn đến tình trạng NNT khó truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử.
Ngay khi phát hiện sự cố, cơ quan thuế đã xử lý và khắc phục kịp thời lỗi. Theo đó, đến ngày 01/02/2024, sự cố đã được khắc phục và hệ thống đã hoạt động bình thường, NNT có thể thực hiện các dịch vụ thuế điện tử qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế.
Đối với việc nộp thuế của NNT trong thời điểm phát sinh sự số kỹ thuật của Cổng TTĐT, Tổng cục Thuế khẳng định: “Do đây là sự cố kỹ thuật từ phía do cơ quan thuế, vì vậy căn cứ Khoản 7 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 và Khoản 1 Điều 9 NĐ 125/2020/NĐ-CP - NNT có thể nộp muộn và không bị phạt thuế”. Cụ thể:
- Căn cứ khoản 7 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:
“7. Trường hợp NNT khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì NNT nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.”
- Khoản 1 Điều 9 NĐ 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hoá đơn:
“1. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
NNT chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống CNTT được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng quy định tại khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính...”.

Nếu cần biết thêm thông tin về hướng dẫn chi tiết cách lập Sổ sách kế toán và cách tính thuế áp dụng cho HKD vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0374688916 (Mr.Thắng)

Trân trọng cảm ơn !

Nhóm Chuyên viên Công ty Đại Lý thuế An Đức

 

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác