Dịch vụ làm giấy phép kinh doanh tại Công ty Chúng tôi:

Hiện nay, có 3 loại giấy phép kinh doanh mà khách hàng thường quan tâm và có nhu cầu thực hiện: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Khi khách hàng cần thành lập công ty).

2. Giấy phép hộ kinh doanh cá thể (Khi khách hàng đăng ký hộ kinh doanh cá thể).

3. Giấy chứng nhận đầu tư (Khi khách hàng cần thành lập công ty tại Việt Nam).

Bên cạnh đó, Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ làm giấy phép liên quan đến các ngành nghề có điều kiện. Chẳng hạn như:

  • Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh;
  • Dịch vụ làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm;
  • Dịch vụ giấy phép đủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ;
  • Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa hay lữ hành quốc tế;
  • Dịch vụ xin giấy phép đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy;
  • Dịch vụ xin giấy phép thành lập trường học các cấp ;
  • Dịch vụ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề khách sạn, nhà nghỉ, karaoke;
  • Dịch vụ thực hiện công việc kế toán và báo cáo thuế ;
  • Các dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh cho các ngành nghề có điều kiện khác ;