Phần lớn các sinh viên , học sinh học ở các trường Đại học và Cao đẳng chuyên ngành kế toán - tài chính khi ra trường thường không theo kịp các yêu cầu thực tế của công vệc kế toán và nhất là trong lĩnh vực kế toán thuế . Để tiết kiệm thời gian mà các bạn phải qua thời gian kinh nghiệm làm việc đúng chuyên môn của mình , chúng tôi nhận đào tạo thực hành nghiệp vụ kế toán thuế theo hình thức người học chính là người làm việc trong công ty chúng tôi ...