• Thủ tục Hải quan đối với máy móc tạm nhập tái xuất

  Thủ tục Hải quan đối với máy móc tạm nhập tái xuất

  Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến trường hợp doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp 1) có hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập - tái xuất, nay không còn nhu cầu thuê mượn và đề nghị tái xuất cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, đối tác nước ngoài ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam khác (doanh nghiệp 2) để tiếp tục cho thuê mượn để sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối tác nước ngoài chỉ định cho doanh nghiệp Việt Nam (doanh nghiệp 1) giao hàng tại Việt Nam cho doanh nghiệp 2. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cũng như vẫn đảm bảo công tác quản lý, giám sát và chính sách thuế của cơ quan Hải quan đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

 • Công văn " 3126/TCT-TNCN Tính thuế TNCN cho người chưa được cấp MST"

  Công văn " 3126/TCT-TNCN Tính thuế TNCN cho người chưa được cấp MST"

 • Công văn " 2938/TCT-CS xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế của Nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung."

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 746/CT-TTHT ngày 2/7/2013 của Cục thuế tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn về việc xử lý số tiền chậm nộp đối với thuế nhà thầu nước ngoài nộp bổ sung. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn "2896/TCT-CS Thông báo phát hành hóa đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC."

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1051/CT-HCQTTVAC ngày 18/04/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi hỏi về việc sử dụng hóa đơn đặt in ngay sau khi gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Công văn " 2895/TCT-CS thuế tài nguyên"

  Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 540/CT-THNVDT ngày 26/4/2013 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng hỏi về nộp thay thuế tài nguyên đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ lẻ; Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: