Trong thời gian vừa qua, Công ty Kế toán An Đức đã nhận đươc rất nhiều câu hỏi của Quý khách hàng, thành viên quan tâm và lăn tăn về chủ đề "Liệu Doanh nghiệp có tiếp tục được Giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết số số 43/2022/QH15". Để trả lời vấn đề này, sau đây Công ty Kế toán An Đức xin cập nhật đầy đủ thông tin này như sau: 

Theo đó, sáng ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với 477/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chính thức đồng ý tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT), áp dụng từ 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. và đối tượng áp dụng Nghị quyết này là ai ? cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng và lợi ích mà chính sách giảm thuế GTGT 2%:

Đối với người dân: Đây là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa/dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân vượt qua thời gian khó khăn sau dịch bệnh, thiên tai, ổn định lại cuộc sống.

Đối với doanh nghiệp: Giải pháp giảm thuế GTGT cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm/dịch vụ. Từ đó giúp sản phẩm của doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh, tăng tiêu thụ hàng hóa/dịch vụ, tăng lợi nhuận và mở rộng sản xuất kinh doanh; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Đối với nền kinh tế đất nước: Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế; kích cầu tiêu dùng.

2. Nội dung cuộc họp của Quốc hội ban hành Nghị quyết 110/2023/QH15:

Quốc hội ban hành Nghị quyết về chính sách giảm 2% thuế VAT từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024

Tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực, ban hành Nghị quyết này. Theo đó, nội dung đáng quan tâm nhất được thông qua tại Nghị quyết là về chính sách giảm thuế GTGT năm 2024 với nội dung như sau:

"10. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024".

(Trích từ Nghị quyết số 110/2023/QH15 Quốc hội ban hành ngày 29/11/2023)

3. Danh mục hàng hóa/dịch vụ được giảm thuế năm 2024:

"Các mặt hàng được giảm thuế GTGT áp dụng cho năm 2024 sẽ không có sự thay đổi (Áp dụng tương tự như theo Nghị quyết số 43/2022/QH15)

Nội dung Nghị quyết tham khảo tại: https://baochinhphu.vn/de-xuat-tiep-tuc-giam-2-thue-gtgt-den-30-6-2024-102231016143126912.htm

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác