Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 10/CĐ-TCT ngày 19/12/2023 về việc yêu cầu cơ quan thuế các cấp quyết liệt triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, nội dung Công điện số 10/CĐ-TCT cho biết: Ngày 01/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1284/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai HĐĐT đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 5080/TCT-DNL ngày 13/11/2023, công văn số 5468/TCT-DNL ngày 05/12/2023 chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai tới doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bản hàng theo quy định.

Theo báo cáo của các Cục Thuế đến ngày 19/12/2023 cho thấy một số Cục Thuế đã khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp để thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện được việc phát hành HĐĐT sau từng lần bản hàng (như tham mưu UBND ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, các đơn vị kinh doanh xăng dầu tại địa phương; phối hợp các sở, ban ngành tổ chức làm việc, đối thoại với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, công ty giải pháp,...).

CHI TIẾT CÔNG ĐIỆN CỦA TỔNG CỤC THUẾ XEM TẠI ĐÂY

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác