1. Miễn thuế thu nhập cá nhân

Thông tin của Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 11/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM (Nghị quyết số 98/2023/QH15) gồm lãi vay sau thời gian xây dựng, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT (dự án BT) trên địa bàn TP HCM theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15; miễn thuế TNDN, miễn thuế TNCN theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15. Nghị định áp dụng đối với các đối tượng sau các bên trong hợp đồng BT; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư dự án BT trên địa bàn TP HCM; DN, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo.

Theo quy định của Nghị định, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP HCM được miễn thuế TNCN đối với khoản thu nhập này. DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND TP HCM về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn quy định tại khoản này là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố (bao gồm cả trường hợp bán DN), trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định;Trường hợp bán toàn bộ DN do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn và kê khai với cơ quan thuế thực hiện theo pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, pháp luật về quản lý thuế.

2. Miễn thuế TNDN từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định này đó là quy định DN khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (DN) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP HCM được miễn thuế TNDN đối với khoản thu nhập này.

Thời gian miễn thuế là 5 năm tính từ thời điểm mà DN phát sinh thuế thu nhập DN phải nộp từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TP trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM có hiệu lực. Sau khi Nghị quyết số 98/2023/QH15 hết hiệu lực thi hành, thời gian miễn thuế theo quy định tại khoản này chưa kết thúc thì DN tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc thời gian miễn thuế. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian miễn hoặc thuộc diện miễn thuế TNDN theo điều kiện hưởng miễn khác với quy định tại Nghị định này thì được lựa chọn hưởng miễn thuế theo điều kiện hưởng miễn thuế khác hoặc miễn thuế theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.

Nghị định của Chính phủ cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong thời gian Nghị quyết số 98/2023/QH15 có hiệu lực thi hành, tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố được miễn thuế thu nhập DN đối với khoản thu nhập này; DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh quy định tại khoản này phải đáp ứng quy định của HĐND thành phố về lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nếu cần biết thêm thông tin về hướng dẫn chi tiết cách lập Sổ sách kế toán và cách tính thuế áp dụng cho HKD vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0374688916 (Mr.Thắng)

Trân trọng cảm ơn !

                                                                                                                                                               Tác giả Đức Thắng

BẢN TIN-KIẾN THỨC khác