• Mua bán khống hóa đơn/Hóa đơn Doanh nghiệp ma sẽ bị xử lý như thế nào ?

  Mua bán khống hóa đơn/Hóa đơn Doanh nghiệp ma sẽ bị xử lý như thế nào ?

  Hành vi mua bán hóa đơn là hành vi trái pháp luật, ẩn chứa nhiều rủi ro, nguy hiểm. Vì thế pháp luật Việt Nam đã đặt ra các quy định chế tài xử phạt đối với hành vi này.

 • Nhựa Bình Minh bị truy thu thuế cả trăm tỷ đồng

  Nhựa Bình Minh bị truy thu thuế cả trăm tỷ đồng

  (Dân trí) - Trong khi Cục thuế Tp.HCM quyết định truy thu và phạt nộp chậm thuế TNDN hai năm 2009-2010 cùng hành vi kê khai sai số thuế phải nộp thì, Nhựa Bình Minh khẳng định, đây là sự việc rủi ro của chính sách do cách xác định thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN.

   

 • Kế toán giá thành ở Doanh nghiệp chế biến thủy sản

  Kế toán giá thành ở Doanh nghiệp chế biến thủy sản

  Kế toán quản trị là một khoa học quản lý kinh tế hữu ích . Để thực hiện tốt các vấn đề cơ bản của công tác kế toán quản trị , thì điều kiện tiên quyết nhà quản trị phải hiểu rõ đặc điểm , tính chất, quy mô hoạt động của đơn vị mình . Trên cơ sở đó , nhà quản trị kết hợp và vận dụng với những công cụ của kế toán quản trị , những nền tảng lý luận về quản trị chi phí trong doanh nghiệp để từ đó xây dựng cho mình một chiến lược tổng thể đáp ứng được yêu cầu về sự linh hoạt và thích hợp đối với từng vấn đề ra quyết định ....

   

 • Quy định của pháp luật về hành nghề dịch vụ thủ tục thuế

  Quy định của pháp luật về hành nghề dịch vụ thủ tục thuế

  1. Đối tượng áp dụng:

  a) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là đại lý thuế).

  b) Người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  c) Nhân viên đại lý thuế hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (sau đây gọi chung là nhân viên đại lý thuế).

  d) Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của đại lý thuế.

  e) Công chức thuế, cơ quan thuế các cấp.