THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:

1. Đối tượng thành lập Công ty TNHH 1TV:

Công ty TNHH 1TV là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

2. Cơ sở pháp lý:

+ Luật doanh nghiệp 2020;

+ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

 + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

3. Nội dung cần chuẩn bị:

+ Tên công ty

+ Địa chỉ trụ sở

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Vốn điều lệ/Vốn đăng ký kinh doanh

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

+ Người đại diện theo pháp luật

+ Bản sao giấy tờ pháp lý có sao y công chứng của: cá nhân (là CCCD, hộ chiếu).

4. Thời gian hoàn thành:

Dự kiến từ 3 đến 5 ngày làm việc (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

5. Sản phẩm dịch vụ hoàn thành:

+ GPKD

+ Mộc dấu Công ty

6. Dịch vụ làm thay (nếu cần): 

+ Chữ ký số

+ Hóa đơn điện tử

+ Bảng tên công ty (mica)

7. Thông tin chuyên viên hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi: Mr. Thắng: 0374688916

DỊCH VỤ THÀNH LẬP khác