THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:

1. Đối tượng thành lập Công ty Hợp danh:

Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên hợp danh (đều là cá nhân) cùng hoạt động thương mại dưới một pháp nhân chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của công ty. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty hợp danh còn có thể có thêm các thành viên góp vốn

2. Cơ sở pháp lý:

+ Luật doanh nghiệp 2020;

+ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

 + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

3. Nội dung cần chuẩn bị:

+ Tên công ty

+ Địa chỉ trụ sở

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Vốn điều lệ/Vốn đăng ký kinh doanh

+ Danh sách thành viên 

+ Người đại diện theo pháp luật

+ Bản sao giấy tờ pháp lý có sao y công chứng của: cá nhân (là CCCD, hộ chiếu); Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài (là bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự); của nhà đầu tư nước ngoài (là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư)

4. Thời gian hoàn thành:

Dự kiến từ 3 đến 5 ngày làm việc (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

5. Sản phẩm dịch vụ hoàn thành:

+ GPKD

+ Mộc dấu Công ty

6. Dịch vụ làm thay (nếu cần): 

+ Chữ ký số

+ Hóa đơn điện tử

+ Bảng tên công ty (mica)

7. Thông tin chuyên viên hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi: Mr. Thắng: 0374688916

DỊCH VỤ THÀNH LẬP khác