THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC:

1. Đối tượng thành lập Công ty Cổ phần:

Cổ đông của công ty có thể là một tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

2. Cơ sở pháp lý

+ Luật doanh nghiệp 2020;

+ Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

 + Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

3. Nội dung cần chuẩn bị

+ Tên công ty

+ Địa chỉ trụ sở

+ Ngành nghề kinh doanh

+ Vốn điều lệ/Vốn đăng ký kinh doanh

+ Thành viên

+ Người đại diện theo pháp luật

+ Bản sao giấy tờ có sao y công chứng (CCCD, Hộ chiếu,...)

4. Thời gian hoàn thành

Dự kiến từ 3 đến 5 ngày làm việc (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)

5. Sản phẩm dịch vụ hoàn thành

+ GPKD

+ Mộc dấu Công ty

6. Dịch vụ làm thay (nếu cần): 

+ Chữ ký số

+ Hóa đơn điện tử

+ Bảng tên công ty (mica)

7. Thông tin chuyên viên hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi: Mr. Thắng: 0374688916

DỊCH VỤ THÀNH LẬP khác