• Phần mềm điều khiển máy tính từ xa

  Phần mềm điều khiển máy tính từ xa

  Teamviewer là một ứng dụng tin học rất tốt trong việc điều khiển máy tính từ xa . Bạn có thể đi công tác ở một nơi xa nào đó , trong lúc đó bạn lại cần một dữ liệu máy tính nào đó từ máy tính công ty của bạn mà chiếc máy tính này đang ở cách xa bạn . Một giải pháp cho bạn là cách bạn sử dụng phần mềm teamviewer rồi yêu cầu nhân viên khác đang ở công ty mở máy đó lên sau đó bạn sẽ từ ở nơ xa bắt đầu login vào máy tính và tìm kiếm điều bạn cần tìm ...

  Xem chi tiết

 • Sổ tay kế toán

  Sổ tay kế toán

  Cuốn sổ tay kế toán dùng cho các bạn kế toán viên cần tham khảo các nghiệp vụ về kế toán , nghiệp vụ về thuế , các tài liệu về chuẩn mực kế toán ....

  Xem chi tiết

 • Phần mềm đổi font chữ

  Phần mềm đổi font chữ

  Đôi khi bạn sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau , vì vậy có thể bạn có gặp khó khăn một chút trong các font chữ trình bày tài liệu . Nhiều giải pháp được cung cấp bởi các phần mềm ứng dụng , cho phép bạn chuyển đổi các loại font chữ lẫn nhau rất thuận tiện trong các ứng dụng văn phòng ...

   

  Xem chi tiết