VIẾT TẮT TÊN VÀ ĐỊA CHỈ DOANH NGHIỆP TRÊN HOÁ ĐƠN

 

Ngày 04/9/2013 Cục Thuế tỉnh Đồng Nai ban hành công văn số 5882/CT-TTHT hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc viết tắt tên và địa chỉ trên hoá đơn.

Theo Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 và Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính  quy định như sau:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.”

Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trường hợp tên, địa chỉ của Doanh nghiệp dài, để tránh gây khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc lập hoá đơn, Cục Thuế hướng dẫn các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được viết tắt những cụm từ phổ biến, thông dụng như sau:

1. Trách nhiệm hữu hạn: TNHH; Cổ phần: CP; Một thành viên: MTV; Hợp tác xã : HTX; Hữu hạn: HH.

2. Đầu tư và phát triển: ĐT&PT; Thương mại và dịch vụ: TM&DV.

3. Thành phố: “TP”; Quận: “Q”; Phường: “P”; Huyện: “H”; Khu Công Nghiệp: “KCN”; Quốc lộ: “QL”

(Đính kèm công văn số 5882/CT-TTHT ngày 04/9/2013)

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thông báo đến người nộp thuế trên địa bàn tỉnh được biết.

CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG NAI

Tải công văn 5882/CT-TTHT tại đây

VB PHÁP QUY khác