Sau thời gian tạm ngừng kinh doanh, tùy vào định hướng mà doanh nghiệp sẽ tái hoạt động hoặc giải thể hẳn. Doanh nghiệp tái hoạt động sau thời gian tạm ngừng kinh doanh sẽ rơi vào 2 trường hợp:

- Trường hợp 1: Hoạt động trở lại sau khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh;
- Trường hợp 2: Hoạt động trở lại trước khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh.

Như vậy, nếu doanh nghiệp của bạn rơi vào trường hợp 1, tức là quay lại hoạt động sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh thì không cần làm thủ tục thông báo. Còn đối với trường hợp 2 là doanh nghiệp tái hoạt động trước khi hết thời hạn tạm ngừng thì phải thông báo hoạt động trở lại cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp hoạt động.

Bạn cần tìm hiểu thêm thông tin hoặc liên hệ Dịch vụ của Chúng tôi vui lòng liên hệ Mr.Thắng_0374688916

Trân Trọng !

                                                                                                                                             Tác giả: Mr Thắng

DỊCH VỤ THÀNH LẬP khác