Dịch vụ kế toán thuế trọn gói của Công ty An Đức:

1. Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng;
2. Kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
3. Kê khai và nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
4. Kê khai và nộp quyết toán thuế, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân;
5. Lập và nộp báo cáo tài chính;
5. Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động của doanh nghiệp;
6. Lập và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;
7. Đại diện cho khách hàng thực hiện kê khai, nộp thuế và giải trình số liệu tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết vui lòng liên hệ Công ty An Đức theo Hotline: 0944119770_0374688916 để được tư vấn và hỗ trợ !