Dịch vụ hoàn thuế GTGT liên hệ: Mr.Điển 0944 119 770, Mr.Thắng 0374 688 916