Dịch vụ thay đổi giấy phép


UY TÍN - ĐÚNG HẸN - KHÔNG PHÁT SINH !!!

>> Dịch vụ tận nÆ¡i: Ký hồ sÆ¡ và trả giấy phép tận nhà - Quý khách không cần Ä‘i lại <<

 

I. NỘI DUNG DKKD (5 NGÀY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH)
- Tên Công ty Phí thay đổi GP (Ná»™p Nhà nÆ°á»›c) 200.000
- Địa chỉ trụ sở chính Phí bố cáo thay đổi (Ná»™p Nhà nÆ°á»›c) 300.000
- Ngành nghề kinh doanh Phí Dịch vụ 700.000
- Người đại diện    
TỔNG CỘNG 1.200.000

 

II. CÆ  CẤU VỐN GÓP KD (5 NGÀY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH)
- Thay đổi thành viên, cổ Ä‘ông sáng lập Phí thay đổi GP (Ná»™p Nhà nÆ°á»›c) 200.000
- Thay đổi vốn Ä‘iều lệ Công ty Phí bố cáo thay đổi (Ná»™p Nhà nÆ°á»›c) 300.000
  Phí Dịch vụ 850.000
TỔNG CỘNG 1.350.000

 

III. CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DN (10 NGÀY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH)
DNTN => Công ty TNHH Phí thay đổi GP (Ná»™p Nhà nÆ°á»›c) 200.000
Công ty TNHH 1 Thành viên => Công ty TNHH 2 Thành viên Phí bố cáo thay đổi (Ná»™p Nhà nÆ°á»›c) 300.000
Công ty TNHH 2 Thành viên => Công ty TNHH 1 Thành viên Phí khắc con dấu 450.000
Công ty TNHH => Công ty Cổ phần Phí Dịch vụ 1.500.000
Công ty Cổ phần => Công ty TNHH 1 TV    
Công ty Cổ phần => Công ty TNHH 2 TV    
TỔNG CỘNG 2.450.000

 

IV. CẤP LẠI GPKD (5 NGẢY LÀM VIỆC) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH)
- Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hÆ° hỏng Phí nhà nÆ°á»›c 100.000
  Phí Dịch vụ 900.000
TỔNG CỘNG 1.000.000
 

 

V. THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VPĐD (5 NGÀY -> 7 NGÀY) PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH)
- Thành lập văn phòng đại diện công ty Phí nhà nÆ°á»›c 100.000
- Thành lập chi nhánh công ty Phí Dịch vụ 900.000
- Thành lập kho hàng, cữa hàng    
TỔNG CỘNG 1.000.000

** QUÝ KHÁCH HÀNG CHỈ CẦN CUNG CẤP THÔNG TIN CẦN THAY ĐỔI + GIẤY PHÉP KD => CÒN LẠI AN ĐỨC LÀM THAY BẠN !!!

 

** Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số Ä‘iện thoại/zalo: 0906.715.261 Ä‘ể được tÆ° vấn kỹ hÆ¡n.