Dịch vụ giải thể, tạm ngưng


    *Giải thể Doanh nghiệp chÆ°a bao giờ là quyết định dá»… dàng khi mà Công ty của bạn rÆ¡i vào tình trạng không cần phải giữ lại. Tuy nhiên, mọi việc nên dức khoác khi có thể nhầm tránh những rắc rối về sau.

    Hiện nay, có nhiều Doanh nghiệp khi không còn hoạt Ä‘á»™ng được nữa có tình trạng thả trôi và nghÄ© rằng vậy là Ä‘ã ngÆ°ng và hết nghÄ©a vụ. Không báo báo mà cÅ©ng không làm thủ tục giải thể là má»™t việc làm vô cùng sai lầm, bởi lẽ má»—i Doanh nghiệp là má»™t pháp nhân do pháp luật tạo ra nên phải hoạt Ä‘á»™ng tuân thủ theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp dù có phát sinh hay không thì vẫn phải báo cáo, ná»™p thuế theo định kỳ. Sẽ chẳng có cÆ¡ quan nào ghi nhận rằng Doanh nghiệp bạn Ä‘ang ngÆ°ng hoạt Ä‘á»™ng khi mà bạn chÆ°a làm thủ tục giải thể. Vì thế, cÆ¡ quan thuế vẫn ghi nhận Doanh nghiệp bạn Ä‘ang chậm ná»™p tờ khai, chậm ná»™p thuế và phát sinh các khoản phạt làm cho nợ chồng nợ.

    Hậu quả, Thông tin của bạn sẽ theo Công ty vào danh sách nợ thuế, chÆ°a hoàn tất nghÄ©a vụ vá»›i cÆ¡ quan thuế gây rắc rối cho bạn khi sau này muốn thành lập má»™t công ty khác để kinh doanh hoặc rắc rối khi bạn xuất cảnh, ...*

 

BẢNG GIÁ GIẢI THÊ, TẠM NGƯNG

I. GIẢI THẾ CÔNG TY, CHI NHÁNH, VPĐD PHÍ: (VNĐ/1 PHÁT SINH)
- TÆ° vấn giải thể công ty Không phát sinh Doanh thu 3.500.000
- Trả giấy phép kinh doanh của công ty    
- Trả con dấu tròn Phát sinh Doanh thu Tùy hồ sÆ¡ Công ty
- Xin xác nhận chÆ°a khắc con dấu (đối vá»›i chi nhánh công ty, VPĐD không sá»­ dụng con dấu tròn)    
- Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty    
Tá»”NG CỘNG   3.500.000

 

II. TẠM NGƯNG HOẠT Äá»˜NG KINH DOANH PHÍ (VND)
Ná»™p hồ sÆ¡ tạm ngÆ°ng hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh và nhận kết quả trả lại DN Phí Dịch vụ 700.000
Tá»”NG CỘNG   700.000

 

** Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số Ä‘iện thoại/zalo: 0906.715.261 Ä‘ể được tÆ° vấn kỹ hÆ¡n.