Dịch Vụ Gỡ Rối Kế Toán


A. LÝ DO CÔNG TY BẠN NÊN GỠ RỐI SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 
Dịch vụ Kế toán - thuế An Đức đã và đang gỡ rối kế toán cho nhiều Doanh nghiệp và nhận thấy rằng:
 
1. Ngay từ khi mới thành lập, DN bạn chưa hiểu nhiều về tầm quan trọng của kế toán, chưa bị thuế kiểm tra hay nhắc nhở lần nào tạo tâm lý chủ quan.
 
2. Công việc cứ đều đều qua ngày, tới kỳ nộp Báo cáo thì kế toán cứ lập và nộp (có là được).
 
3. Nhiều Công ty sử dụng bài toán tiết kiệm chi phí, sử dụng nhân sự và giải pháp kế toán chưa thật sự hiệu quả.
 
4. Nhân viên kế toán có thể mới ra trường hoặc là không có kinh nghiệm về kế toán, hàng ngày không hạch toán phát sinh hoặc hạch toán không đúng, để dồn cuối năm không có số liệu để lên Báo cáo tài chính, không tính được lãi lỗ mà kê đại một con số nào đó để nộp đối phó cho song.
 
5. Nhân sự không ổn định, người cũ ra đi người mới tiếp quản không đồng nhất mỗi người làm mỗi kiểu.
 
B. THỰC TẾ
 
1. Việc gì đến cũng sẽ đến, Chắc chắn cơ quan thuế sẽ kiểm tra đến lượt Doanh nghiệp của bạn, không thể sót được dù sớm hay muộn.
 
2. Hậu quả của việc mất chứng từ, thất lạc chứng từ, Hạch toán kế toán bị sai hay
không hạch toán mà lấy đại số liệu để kê khai thuế là vô cùng lớn.
 
3.Trong kế toán, tất cả đều có thể cải thiện được nếu không quá trễ.
 
=> Vì vậy, ngay hôm nay, lúc này bạn phải có kế hoạch rà soát, kiểm tra toàn bộ chứng từ, sổ sách kế toán nhầm bổ sung, sửa chữa những sai sót, thiếu sót trước khi Cơ quan thuế có quyết định kiểm tra nếu DN của bạn rơi vào trường hợp trên.
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN ĐỨC VỚI VỐN KINH NGHIỆM LÂU NĂM VÀ TRÀNG ĐẦY NĂNG LƯỢNG SẼ GIẢI QUYẾT THAY BẠN, LUÔN LẮNG NGHE, HIỂU VÀ GỠ RỐI TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN TỪ A ĐẾN Z.
 
+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ, DV kế toán An Đức tiến hành:
 
1. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại chứng từ
 
2. Kiểm tra các bút toán và báo cáo kế toán
 
3. Tìm kiếm nguyên nhân sai soát
 
4. Đưa ra hướng khắc phục, gỡ rối sổ sách, điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo theo đúng quy định pháp luật.
 
5. Làm lại Báo cáo tài chính từng năm và nộp theo quy định.
 
6. Giài trình khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra.
 
 Để rõ hơn về Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán, hãy gọi: 0906 715 261
 
** Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn. Tùy vào tình hình hoạt đông kinh doanh, thực trạng sổ sách mà chúng tôi sẽ đưa ra mức phí phù hợp nhất