Dịch Vụ Gỡ Rối Kế Toán


A. LÝ DO CÔNG TY BẠN NÊN Gá»  RỐI Sá»” SÁCH KẾ TOÁN
 
Dịch vụ Kế toán - thuế An Đức Ä‘ã và Ä‘ang gỡ rối kế toán cho nhiều Doanh nghiệp và nhận thấy rằng:
 
1. Ngay từ khi má»›i thành lập, DN bạn chÆ°a hiểu nhiều về tầm quan trọng của kế toán, chÆ°a bị thuế kiểm tra hay nhắc nhở lần nào tạo tâm lý chủ quan.
 
2. Công việc cứ đều đều qua ngày, tá»›i kỳ ná»™p Báo cáo thì kế toán cứ lập và ná»™p (có là được).
 
3. Nhiều Công ty sá»­ dụng bài toán tiết kiệm chi phí, sá»­ dụng nhân sá»± và giải pháp kế toán chÆ°a thật sá»± hiệu quả.
 
4. Nhân viên kế toán có thể má»›i ra trường hoặc là không có kinh nghiệm về kế toán, hàng ngày không hạch toán phát sinh hoặc hạch toán không Ä‘úng, Ä‘ể dồn cuối năm không có số liệu Ä‘ể lên Báo cáo tài chính, không tính Ä‘ược lãi lá»— mà kê Ä‘ại má»™t con số nào Ä‘ó Ä‘ể ná»™p đối phó cho song.
 
5. Nhân sá»± không ổn định, người cÅ© ra Ä‘i người má»›i tiếp quản không đồng nhất má»—i người làm má»—i kiểu.
 
B. THá»°C TẾ
 
1. Việc gì đến cÅ©ng sẽ đến, Chắc chắn cÆ¡ quan thuế sẽ kiểm tra đến lượt Doanh nghiệp của bạn, không thể sót được dù sá»›m hay muá»™n.
 
2. Hậu quả của việc mất chứng từ, thất lạc chứng từ, Hạch toán kế toán bị sai hay
không hạch toán mà lấy đại số liệu để kê khai thuế là vô cùng lá»›n.
 
3.Trong kế toán, tất cả đều có thể cải thiện được nếu không quá trá»….
 
=> Vì vậy, ngay hôm nay, lúc này bạn phải có kế hoạch rà soát, kiểm tra toàn bá»™ chứng từ, sổ sách kế toán nhầm bổ sung, sá»­a chữa những sai sót, thiếu sót trÆ°á»›c khi CÆ¡ quan thuế có quyết định kiểm tra nếu DN của bạn rÆ¡i vào trường hợp trên.
 
DỊCH VỤ KẾ TOÁN AN ĐỨC VỚI VỐN KINH NGHIỆM LÂU NÄ‚M VÀ TRÀNG ĐẦY NÄ‚NG LƯỢNG SẼ GIẢI QUYẾT THAY BẠN, LUÔN LẮNG NGHE, HIỂU VÀ Gá»  RỐI TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN Äáº¾N KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN TỪ A ĐẾN Z.
 
+ Sau khi tiếp nhận hồ sÆ¡, DV kế toán An Đức tiến hành:
 
1. Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại chứng từ
 
2. Kiểm tra các bút toán và báo cáo kế toán
 
3. Tìm kiếm nguyên nhân sai soát
 
4. Đưa ra hÆ°á»›ng khắc phục, gỡ rối sổ sách, Ä‘iều chỉnh sổ kế toán, báo cáo theo Ä‘úng quy định pháp luật.
 
5. Làm lại Báo cáo tài chính từng năm và ná»™p theo quy định.
 
6. Giài trình khi cÆ¡ quan thuế có quyết định kiểm tra.
 
 Äá»ƒ rõ hÆ¡n về Dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán, hãy gọi: 0906 715 261
 
** Chúng tôi sẽ tÆ° vấn hoàn toàn miá»…n phí cho bạn. Tùy vào tình hình hoạt Ä‘ông kinh doanh, thá»±c trạng sổ sách mà chúng tôi sẽ Ä‘Æ°a ra mức phí phù hợp nhất