Dịch Vụ BHXH, BHYT, BHTN


BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

>>An Đức chuyên cung cấp dịch vụ tÆ° vấn và hoàn tất thủ tục về Bảo hiểm xã há»™i tại TP. HCM cho Doanh nghiệp, xây dá»±ng hệ thống thang bảng lÆ°Æ¡ng, đăng ký khai trình lao Ä‘á»™ng, hồ sÆ¡ Bảo hiểm... Giúp Doanh nghiệp không mất thời gian vá»›i các thủ tục hành chính và Ä‘i lại<<

 

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN THAM GIA BẢO HIỂM

PHÍ DV (VNĐ)

Từ 01 nhân viên -> 05 nhân viên

1.500.000

Từ 06 nhân viên -> 10 nhân viên

2.500.000

Trên 10 nhân viên

3.000.000

 

THỰC HIỆN:

+ Đăng ký khai trình sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng tại phòng lao Ä‘á»™ng

+ Thành lập công Ä‘oàn hoặc văn bản xác nhận không đủ Ä‘iều kiện

+ Xây dá»±ng hệ thống thang lÆ°Æ¡ng, bảng lÆ°Æ¡ng

+ Đăng ký BHXH, BHTN, BHYT

 

BẢNG TỶ LỆ TRÍCH ĐÓNG CÁC KHOẢN BẢO HIỂM NÄ‚M 2020

Trách nhiệm Ä‘óng của các đối tượng Tá»· lệ trích Ä‘óng các loại bảo hiểm bắt buá»™c
BHXH BHYT BHTN Tá»”NG
Doanh nghiệp Ä‘óng 17.5% 3% 1% 21.5%
Người lao Ä‘á»™ng Ä‘óng 8% 1.5% 1% 10.5%
TỔNG CỘNG 32%

 

** Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua số Ä‘iện thoại/zalo: 0906.715.261 Ä‘ể được tÆ° vấn kỹ hÆ¡n.