Đại Lý Hóa Đơn Điện Tử


=>Theo Thông tÆ° 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bá»™ Tài chính về Hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­ nhÆ° sau:

      Hoá Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­ là tập hợp các thông Ä‘iệp dữ liệu Ä‘iện tá»­ về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gá»­i, nhận, lÆ°u trữ và quản lý bằng phÆ°Æ¡ng tiện Ä‘iện tá»­

     Hoá Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­ được khởi tạo, lập, xá»­ lý trên hệ thống máy tính của tổ chức Ä‘ã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lÆ°u trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch Ä‘iện tá»­.

     Hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­ gồm các loại: hóa Ä‘Æ¡n xuất khẩu; hóa Ä‘Æ¡n giá trị gia tăng; hóa Ä‘Æ¡n bán hàng; hoá Ä‘Æ¡n khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cÆ°á»›c vận chuyển hàng không, chứng từ thu cÆ°á»›c phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và ná»™i dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

     Hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­ đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa Ä‘Æ¡n theo nguyên tắc liên tục và trình tá»± thời gian, má»—i số hóa Ä‘Æ¡n đảm bảo chỉ được lập và sá»­ dụng má»™t lần duy nhất.

 

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA MỘT SỐ NHÀ CUNG CẤP THAM KHẢO NHƯ SAU:

STT

Gói cÆ°á»›c

Số HĐ

Bkav

VNPT

Viettel

1.

    eHD-100

100

100,000

Không có

Không có

2.

   eHD-200

200

180,000

200,000

Không có

3.

   eHD-300

300

260,000

330,000

326,700

4.

   eHD-500

500

360,000

462,000

451,000

5.

   eHD-1000

1,000

560,000

737,000

704,000

6.

   eHD-2000

2,000

850,000

1,100,000

1,056,000

7.

   eHD-3000

3,000

1,200,000

Không có

3,003,000

8.

   eHD-5000

5,000

1,800,000

2,365,000

2,255,000

9.

   eHD-7000

7,000

2,400,000

Không có

3,003,000

10.

   eHD-10000

10,000

2,900,000

4,950,000

Không có

11.

   eHD-15000

15,000

4,000,000

4,950,000

Không có

12.

   eHD-20000

20,000

5,100,000

6,600,000

6,380,000

13.

   eHD-Max

> 20, 000

250 VNĐ/ 1 HĐ

330 VND/1 HĐ

319 VNĐ/ 1H

 

LÆ°u ý: Giá tên Ä‘ã bao gồm VAT (10%)

 

Chi tiết vui lòng liên hệ 0906 715 261 (Ms Nguyệt)