Đại Lý Chữ Kí Số


   <> Chữ ký số (Token) là má»™t thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu và thông tin của má»™t doanh nghiệp/cá nhân. CKS được dùng thay cho chữ ký bằng tay trên các văn bản và tài liệu số, được thá»±c hiện đối vá»›i các giao dịch Ä‘iện tá»­ qua mạng internet và được pháp luật thừa nhận.

       ** Hiện tại, có các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số được CÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c cấp phép sá»­ dụng vá»›i bảng giá tham khảo nhÆ° sau:

 

NHÀ CUNG CẤP

GIÁ MUA (VNĐ)

1 NÄ‚M

2 NÄ‚M

3 NÄ‚M

VIETTEL-CA

       1,390,000

       2,000,000

       2,290,000

NEW-CA

       1,760,000

       2,640,000

       2,970,000

VNPT-CA

       1,250,000

       1,800,000

       2,200,000

 Bkav-CA

       1,825,000

       2,744,000

       3,109,000

 

LÆ°u ý: Giá trên Ä‘ã bao gồm VAT (10%)

 

  Chữ ký số nhÆ° má»™t phần tất yếu của giao dịch Ä‘iện tá»­ trong Doanh nghiệp nhÆ°: Kê khai ná»™p thuế trá»±c tuyến, kê khai hải quan Ä‘iện tá»­, Ký xuất hóa Ä‘Æ¡n Ä‘iện tá»­, ký hợp đồng Ä‘iện tá»­ bằng internet mà không cần phải in.

 

 

* Chi tiết liên hệ 0906 715 261 (Ms Nguyệt)