Học kế toán thực hành – Đào tạo kế toán thực tế


An Đức nhìn thấy được sá»± khó khăn khi ra trường cÅ©ng nhÆ° xin việc của các Bạn sinh viên Ä‘ã tốt nghiệp Đại học cÅ©ng nhÆ° cao đẵng vì thiếu thá»±c tế trong quá trình học. Chính vì thế Minh Ngọc luôn tạo Ä‘iều kiện cho các Bạn học và thá»±c tập các khóa học kế toán thá»±c tế tại Doanh nghiệp để thuần thục khi nhân công việc ở má»™t công ty hoặc được nhận vào làm cùng Ä‘á»™i ngÅ© kế toán chuyên nghiệp tại Công ty Kế toán Minh Ngọc.
 
Khóa học thá»±c hành kế toán “Cầm tay chỉ việc” của An Đức Tax & Accounting sẽ giúp bạn có sá»± trải nghiệm thá»±c tế về quãng đường của má»™t người kế toán.
 
NhÆ°ng thá»±c tế hiện nay, 4 – 5 năm ngồi trong ghế nhà trường, khi tốt nghiệp bằng khá – giỏi. NhÆ°ng đến 90% khi ra ngoài tiếp xúc vá»›i công việc thá»±c tế thì các bạn lại không thể làm được !
Vì thiếu kiến thức thá»±c tế nên từ khi chuẩn bị tốt nghiệp các bạn sinh viên tìm đến những khóa học kế toán thá»±c tế. Bởi ở khóa học này các bạn kế toán sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức kỹ năng về thá»±c tế để Ä‘áp ứng những yêu cầu khắt khe của những nhà tuyển dụng khó tính. Thấu hiểu được những vÆ°á»›ng mắc của các bạn kế toán chÆ°a có kinh nghiệm, Công Ty Minh Ngọc Ä‘ã xây dá»±ng khóa học kế toán thá»±c tế trên chứng từ gốc. Vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© giảng viên là các kế toán trưởng, kế toán, kiểm toán viên giàu kinh nghiệm, chắc chắn tham gia khóa học bạn sẽ có má»™t cuá»™c trải nghiệm công việc thá»±c tế rất thú vị.
An Đức Tax & Accounting sẽ Ä‘ào tạo các kỹ năng về nghiệp vụ kế toán nhÆ°: lên sổ sách, kê khai thuế, quyết toán thuế, lên BCTC, thủ thuật cân đối lãi lá»— trên chứng từ thá»±c tế, học kế toán thá»±c hành trên phần mềm Excel, phần mềm Fast, Misa…
Tham gia khóa học kế toán thá»±c hành thá»±c tế trên chứng từ gốc của Cty chúng tôi các bạn sẽ được :
 
Phân loại chứng từ và mở các sổ liên quan.
Thiết lập hệ thống sổ sách (số nhật ký chung, chứng từ ghi sổ).
Làm các công việc ban đầu liên quan đến cÆ¡ quan Thuế và Hải Quan.
Thiết lập, vào sổ tổng hợp, vào các sổ thẻ chi tiết, lÆ°u chứng từ.
Tính, phân bổ chi phí tiền lÆ°Æ¡ng, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ.
Tính, phân bổ khấu hao CCDC, TSCĐ.
Lập sổ nhật ký chung , sổ cái, xác định kết quả kinh doanh.
Lập báo cáo thuế hàng tháng.
Tính thuế TNDN phải ná»™p.
Lập Báo cáo tình hình sá»­ dụng hoá Ä‘Æ¡n tài chính.
Kết chuyển các tài khoản liên quan, tính giá vốn, giá thành.
Lập, phân tích báo cáo tài chính cuối kỳ, quyết toán thuế năm.
Kê khai các loại thuế trên phần mềm HTKK.
HÆ°á»›ng dẫn sá»­ dụng chứng thá»±c chữ ký số khi kê khai ná»™p thuế qua mạng…
 
 
Tham gia khóa học kế toán thá»±c hành các bạn sẽ được tiếp cận vá»›i môi trường thân thiện, Ä‘á»™i ngÅ© giảng viên tận tình, cÆ¡ sở vật chất hiện đại, thời gian học luôn Ä‘áp ứng nhu cầu của các bạn học viên, tài liệu học là các bá»™ chứng từ gốc của doanh nghiệp Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng vá»›i nhiều loại hình khác nhau nhÆ° thÆ°Æ¡ng mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp…  Học viên được thá»±c hành má»—i người má»™t máy giảng viên kèm trá»±c tiếp trên máy và hÆ°á»›ng dẫn cụ thể trên máy chiếu.
 
Sau khi hoàn thành khóa học kết quả mà các bạn học viên nhận được là gì ?
 
Học viên tá»± mình có thể làm tờ khai thuế, báo cáo thuế tháng, quý, quyết toán thuế năm.
Học viên có thể định khoản Ä‘úng, nắm vững bản chất cốt lõi của công việc kế toán, biết cách thiết lập chứng từ, vào sổ chính xác, biết viết hóa Ä‘Æ¡n, phiếu thu chi, nhập, xuất…
Biết cách tối Æ°u số thuế phải ná»™p cho doanh nghiệp, biết cách tÆ° vấn cho doanh nghiệp về kế toán và tài chính
Thành thạo làm kế toán trên excel và sá»­ dụng các phần mềm kế toán thông dụng nhÆ° Fast, Misa…
Làm thành thạo báo cáo tài chính, thủ thuật cân đối lãi lá»—, thủ thuật kế toán
 
 
Khi tham gia khóa học kế toán các bạn học viên sẽ được Æ°u Ä‘ãi:
 
Tặng phần mềm kế toán FAST bản quyền và hÆ°á»›ng dẫn cài đặt phần mềm miá»…n phí.
Há»— trợ dạy tin học văn phòng miá»…n phí cho học viên chÆ°a thành thạo.
Được hÆ°á»›ng dẫn các kỹ năng phỏng vấn xin việc kế toán thành công.